Szociális-kommunikációs fejlesztés


Szociális-kommunikációs fókuszú komplex gyógypedagógiai fejlesztést, a család és/vagy a gyermek intézményben megvalósuló támogatását vállaljuk 2 éves kortól. Munkacsoportunk tagjai gyógypedagógusok.


A fejlesztés megkezdése:

A fejlesztési folyamat pedagógiai felméréssel kezdődik, ennek két lehetséges útja van a gyógypedagógusok javaslata szerint:

 • Lehetőség van egy első konzultációra, mely egy 60 percig tartó állapotfelmérést és az anamnézis teljes áttekintését jelenti. Ennek lezárása egy gyógypedagógiai vélemény, melyben javaslatokat teszünk a további lehetőségekre. Ezután megkezdhető az egyéni, páros vagy csoportos fejlesztés, támogatás a javaslat alapján.
 • Lehetőség van arra is, hogy ha a gyermek már intézményünk más foglalkozásait látogatja (pl.: mozgásfejlesztés), akkor 2x45 perces megfigyelést végezzünk. Az első 45 percben meglátogatjuk a gyermek fejlesztését és kortárs közegben figyeljük meg a gyermeket, majd időpont egyeztetése után a második alkalommal a szülővel való megbeszélés, anamnézis áttekintés és kétszemélyes helyzetben történő pedagógiai felméréssel történik. Ezután megkezdhető az egyéni, páros vagy csoportos fejlesztés a javaslat alapján.

A fejlesztési folyamat ezzel a két lehetséges felméréssel kezdődik, melynek nem célja a diagnózis felállítása.

Amennyiben a gyermek friss diagnózissal vagy kontroll véleménnyel érkezik hozzánk, a felmérések és megismerkedés menete, a diagnosztikai folyamat során felvett tesztek, felmérések, a vélemény részletessége alapján rövidülhet, módosulhat. Egy első találkozás során a szülővel közösen megállapítjuk, hogy egyéni, páros vagy csoportos fejlesztés szükséges-e és ez alapján lehetőség szerint megkezdjük a fejlesztési és támogatási folyamatot.


Kiknek ajánljuk?

Ha a gyermekre több pont is igaz:

 • nevére nem vagy következetlenül reagál
 • úgy tűnik a környezet hangjait jobban hallja, mint az emberi hangot
 • mások tekintetét kevéssé követi
 • nehezen játszik egyedül, szabadidőben nehezen köti le magát
 • nem rendeltetésszerűen játszik tárgyakkal vagy repetitív (ismétlődő elemeket tartalmazó) játék figyelhető meg nála
 • beszéd- és nyelvhasználata megkésett, pl.: spontán beszéd, szóhasználat hiánya fennáll
 • beszédritmusa, hangszíne szokatlan, kissé monoton
 • a szemkontaktus, a gesztusok, a hangadás, arckifejezések koordinációjának, összehangolásának hiánya fennáll
 • környezetében lévő emberek iránt kevéssé érdeklődik vagy kritikátlanul közeledik bárkihez
 • nem/ritkán kezdeményez a kortársaival kapcsolatot vagy aktívan kezdeményez, de közeledései bizarrok
 • nehezen teremt kapcsolatot kortársaival
 • nehézségei vannak a kölcsönös beszélgetés felépítésében
 • nehezen fejezi ki igényeit, szükségleteit, illetve kevéssé osztja meg örömét, élményeit
 • bánatában kevéssé keres vigasztalást
 • arckifejezéseinek repertoárja szegényes, azok értelmezése is nehézséget okoz
 • nehezen viseli a változásokat, nehezen vált a tevékenységek között, ragaszkodik az állandóssághoz, rutinokhoz
 • jellegzetes érdeklődési kör jellemző rá

Felmérések:

A szociális-kommunikációs fókuszú komplex gyógypedagógiai fejlesztések céljainak meghatározása, az egyénre szabott támogatási rendszerek kialakítása minden esetben pszichoedukációs felmérések nyomán történik.

Ezek a mérések nem a diagnózis meghatározását segítik, hanem a személy (gyermek, fiatal, felnőtt) készségeinek és képességeinek széleskörű feltérképezését célozzák.

A pszichoedukációs felmérések informális eljárásokból állnak, amelyek abban nyújtanak segítséget, hogy megismerjük a személy viselkedéseit különböző helyzetekben, információt adnak a fejlődési szintről, tanulási stílusról, segítik az erősségek és nehézségek meghatározását (Havasi & Őszi, 2015). Az általunk alkalmazott pedagógiai mérések fókuszában a következő területek állhatnak:

 1. Kommunikáció
 2. Szociális készségek
 3. Viselkedésszervezés
 4. Mozgás (nagy- és finommozgás)
 5. Kognitív készségek
 6. Motiváció
 7. Önállóság, önkiszolgálás

A felmérések során alkalmazott eljárásokat, mérőeszközök típusát, és a fókuszba kerülő területeket, az előzetes dokumentumok és a családtól kapott információk elemzését követően jelöljük ki.


A fejlesztési folyamat:

A fejlesztések időtartama 45 perc, egy foglalkozáson 1-4 fő vesz részt egy gyógypedagógus vezetése mellett és 4-6 fő két gyógypedagógus jelenlétével.

A foglalkozásokon a szülői részvétel a szülő és a szakember közös döntése. A fejlesztés sikeressége a szakember és a szülők együttműködésén alapul, illetve a gyermekkel foglalkozó / gyermeket ellátó intézményekkel való együttműködésen. Továbbá a fejlődés támogatásának eszköze lehet a rendszeres szülőkonzultáció, illetve az otthoni gyakorlás, mely a gyógypedagógiai beavatkozások hatékonyságát növelheti. Az otthoni gyakorlás alapja a fejlesztések utáni konzultáció és a célzott feladatok végrehajtása, az individualizált támogatási rendszerek alkalmazása a mindennapokban.

Köszönettel, az Újbuda Gyermek FejlesztőHáz munkatársai


Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!