Logopédiai fejlesztés


A logopédia elsődlegesen a beszéd és nyelvi zavarokkal foglalkozik.

A logopédia elsődlegesen a beszéd és nyelvi zavarokkal foglalkozik. A gyermekek 4, 5-5 éves korukig fiziológiás, azaz élettani pöszeség szakaszában vannak, ezért logopédusként főképp a nagycsoportos, iskolába készülő gyermekekkel foglalkozunk egyéni, vagy kiscsoportos formában. Beszédkésés esetén a megkésett beszédfejlesztés indokolt 2,5-3 éves kortól a környezeti tényezők megismerése után. Az iskolás korosztályt az olvasás és írás elsajátításának problémái esetén segítjük.


Óvodáskorú gyermekek terápiája

  • pöszeség,
  • részképesség fejlesztés (prevenció),
  • diszfónia (rekedtség terápiája),
  • komplex logopédiai fejlesztés (pöszeség+prevenció).
Iskoláskorú gyermekek terápiája

  • pöszeség,
  • részképesség fejlesztés (prevenció),
  • diszlexia reedukáció.
GOH

Egy olyan készülék mellyel fülhallgató segítségével a gyermek beszédhanghallásának épségét vizsgáljuk. A klinikai audiométerhez hasonlóan működik. Jelzi, hogy hallási, vagy észlelési probléma áll-e fent. (4 éves kortól)

GMP

A gyermek beszédelsajátítása során szoros kapcsolatban fejlődik az artikulációs és percepciós bázis. Az artikulációs bázis biztosítja, hogy a gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait hibátlanul kiejteni. A percepciós bázis lehetővé teszi, hogy a gyermek képessé váljon a mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak, mondatok megértésére. Míg az artikuláció elmaradása látványos (pöszeség) addig a beszédészlelési és értési nehézségek egy jól kompenzáló gyermeknél nehezebben derülnek ki.

Azon gyermekek számára ajánlott, akik az anyanyelv elsajátítás során megkésett beszédfejlődéssel küzdenek, vagy makacs beszédhibájuk van. Interakcióban gyakori a visszakérdezés, a téves reakció, figyelmetlenség, viselkedési zavar. A tanulás során az olvasás, írás, helyesírás tanulásának nehézségével küzdenek, valamint nehéz számukra a memoriterek megtanulása

Célja, felmérni, hogy van-e a gyermeknek beszédészlelési és értési nehézsége, és ha igen milyen mértékű. Ennek fejlesztése fontos az iskolai kudarcok elkerülése végett.

Pár alkalom után home traininggel is nagyban javítható az elmaradás, de más együttes probléma mellett a logopédiai terápia része lehet.

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!