JERR terápia

A JERR program a játékos mozgáselemek, aktív és passzív gyakorlatok célzott alkalmazása, amelyek illeszkednek a babák aktuális fejlettségi szintjéhez, képességeihez és elősegítik az optimális fejlődést. A fejlesztés összehangolja és megerősíti az idegrendszer és izomzat közötti kapcsolatot, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését is. A korai játékos mozgásfejlesztéssel és reflexkorrekcióval megelőzhetőek az óvodás- és iskoláskorban jelentkező magatartási, tanulási és figyelmi problémák (ha nincs egyéb idegrendszeri probléma).

J.E.R.R. - mit takar a mozaikszó?

J, mint JÁTÉK – megismerő tevékenység, figyelem

A játék a babák életében nagyon fontos szerepet játszik: nemcsak ez a legkedveltebb tevékenységük, hanem ilyenkor fejlődnek a legtöbbet. A JERR módszer a gyermek játékába történő bekapcsolódást jelenti. A JERR szakember együtt játszik a babával, alkalmazkodik hozzá és játszótársként szinte észrevétlenül éri el, hogy a csecsemőkori alapvető mozgásformákat minél többször végezze el a pici. Erre a szülőket is megtanítja, így a családtagok a mindennapokban otthon is tudnak úgy játszani a kicsivel, hogy a fejlődése a legjobb irányban haladjon.

A babák figyelme, kommunikációja és a mozgása is jól fejlődik miközben a szüleivel, a testvérével és a nagyszülővel játszik önfeledten.

E, mint EGYENSÚLY – testtartás, mozgás

A mozgásos képességek és az egyensúly fejlődésével a pici egyre nagyobb teret tud felfedezni, megismeri a világot. Mindegyik érzékelés különleges, mással nem pótolható. Az egyensúlyérzékelés nélkülözhetetlen a testtartáshoz és a mozgáshoz. Ez a legfontosabb érzékelőszervünk, nincs olyan érzékszerv, amivel kompenzálható lenne a hiánya.

A JERR szakember egyik legfontosabb feladata, hogy az egyensúlyrendszer működése tökéletes összhangba kerüljön a többi érzékszerv működésével. Ennek fejlesztése is a baba játékába való bekapcsolódással és a szülők bevonásával történik.

R, mint  REFLEX – aktivitás, fejlődés

A csecsemőkori reflexek részt vesznek a mozgásfejlődési, a testtartási és a felegyenesedési folyamatok beindításában. A reflexek a mozgásmintákkal összehangoltan biztosítják, hogy a csecsemőkori fejlődésmenetben a megfelelő időben és módon jelenjenek meg az alapvető fejlődési fázisok, a forgás, a kúszás, mászás, ülés, állás és a járás.

A JERR szakember a reflexkorrekciós gyakorlatprogram megtervezésekor figyelembe veszi a reflexfejlődés menetét, és személyre szabottan vezeti végig a kicsit ezen a fejlődési íven. A gyakorlatprogram egyes szakaszai nem az adott fejlődési szakaszhoz tartozó mozgásos képességeket tanítják és gyakoroltatják. Ez azt jelenti, hogy hiába „kellene” már másznia egy 10 hónapos babának, a JERR-rel nem magát a mászást fogjuk gyakoroltatni, hanem az azt esetleg gátló reflexeket építjük le, illetve az ahhoz szükségeseket pedig stimuláljuk.

R, mint REGULÁCIÓ – szociális viselkedés, kommunikáció

Csecsemőkorban a légzés és a keringés szabályozásán túl a reguláció legfontosabb területei az elalvás, az átalvás és a visszaalvás; a sírás és a megnyugtathatóság; a táplálkozás és a gyarapodás. Ezek a területek magukba foglalják azt is, hogy a csecsemő hogyan szabályozza az érzelmeit, a viselkedését és a fiziológiai folyamatait az érzékelési, a figyelmi és a mozgásos képességei érdekében.

Az önszabályozás fejlődését először az anyán keresztül, az anyával együtt, később a két szülő és a gyermek hármasában, ill. a szűkebb családi közegben lehet értelmezni. A klasszikus regulációs zavarokhoz legtöbbször társulnak kötődési problémák, a játék és a megismerő tevékenység zavarai és a fejlődési eltérések.

A JERR Terapeuta megállapítja, hogy a klasszikus regulációs probléma hátterében vagy ahhoz kapcsolódóan igazolható-e a reflexfejlődés eltérése. Amennyiben igen, akkor a reflexkorrekció és a pszichológiai tanácsadás együtt eredményesebben kezeli a regulációs problémát és a fejlődési eltéréseket. A JERR szakember törekszik arra, hogy a gyermek szükségleteit és a szülők igényeit figyelembe véve együttműködjön más szakemberekkel és közösen támogassák a családot.

Mit érhetünk el a fejlesztéssel?

 • megakadályozhatók a fejlődési lemaradások
 • elkerülhető az idegrendszeri értetlenség kialakulása
 • a csecsemőkori reflexek megfelelő sorrendben épülnek fel és gátlódnak le
 • kialakítható az életkornak megfelelő testtartás és egyensúly
 • elősegíthető az izomrendszer megfelelő működése és növekedése
 • fejleszthető a baba testtudata és tájékozódási képessége

Kiknek ajánljuk?

Olyan 0-15 hó közötti babák számára,

 • akik csak az egyik oldalra fordítják a fejüket
 • akiknek a mozgásfejlődése lassabb
 • akik kihagynak fejlődési szakaszokat,(pl.: kúszást, mászást)
 • akiknek megakad a mozgásfejlődésük (pl.: kúszás után nem indul meg a mászás)
 • akiknél valamely mozgásfejlődési elem aszimmetrikus, szokatlan, eltérő (pl. mászás tenyéren-talpon négykézláb helyett, vagy jellemzően egyik kézzel nyúlnak valamiért, esetleg kúszásnál nem használják valamelyik végtagjukat)
 • akiknek a mozgásfejlődésük nagyon gyors, akár 6 hónaposan már állnak,
 • akik regulációs problémákkal küzdenek (evés, alvás, megnyugtathatóság területén jelentkező nehézségek)

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!