Iskola-előkészítő foglalkozás


Iskola-előkészítő csoportjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a magabiztos iskolakezdéshez szükséges készségek és képességek fejlesztésére. Intézményünkben kétórás és háromórás iskola-előkészítő csoportokhoz lehet csatlakozni. A háromórás foglalkozássorozaton a gyerekek részt vesznek egy mozgásfejlesztő, egy grafomotoros fejlesztő és egy részképesség fejlesztő foglalkozáson. A kétórás alkalmak mozgásfejlesztő és gramotoros fejlesztő foglalkozásokból állnak.

Főbb céljaink a:
  • nagymozgások rendezése, mozgáskoordináció harmonizálása, egyensúlyfejlesztés
  • téri orientáció, lateralitás, testközépvonal keresztezés megerősítése
  • figyelem és emlékezet fejlesztése
  • vizuális észlelés, vizuo-motoros koordináció fejlesztése
  • finommotoros és grafomotoros készségek fejlesztése: ceruzafogás, alakábrázolás, formamásolás
  • nyelvi fejlettség, beszédpercepció fejlesztése
  • mennyiségek, egyszerűbb matematikai műveletek elvégzésének elősegítése

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!