Szenzomotoros beszédindítás


Ha valamilyen okból később indul meg a beszédfejlődés, akkor kezdjük a beszédindító terápiát.

Ha valamilyen okból később indul meg a beszédfejlődés, akkor kezdjük a beszédindító terápiát. A FejlesztőHáz gyakorlata szerint első vizsgálat után dől el, hogy el kell-e kezdeni és hogyan a terápiát. 2-3 éves kor között először TSMT tréninggel szoktuk indítani a fejlesztést, de ez gyermekenként változó. Később egyéni vagy kiscsoportos beszédindítást javaslunk.

A beszéd indítás során szókincsbővítés, hallási figyelem, nagymozgás, finommanipuláció, téri orientáció, gondolkodás-emlékezet fejlesztése történik.

A nagymozgásba ágyazott feladatok nagyon lényegesek a beszédindítás folyamatában. A mozgásos -dalokkal és mondókákkal kísért- játékok segítségével közvetlenül tudunk hatást gyakorolni az idegrendszeri érési folyamatokra és ez által a beszédközpontra is.

A terápia több részből áll:

  • mozgásfejlesztés (FejlesztőHázban Ayres, Dszit terápia);
  • kognitív fejlesztés (figyelem, emlékezet, gondolkodás, téri tájékozódás) a gyermekek korának megfelelően;
  • közvetlenül a beszéddel kapcsolatos tevékenységek (pl.: légzéstechnika, ajak, nyelv és artikulációs gyakorlatok, beszédprodukció stb.) Ez utóbbi során a beszédfejlődés menetét követve a nyelv grammatikai szerveződését, alaki rendezését, a beszédészlelés és megértés területét fejlesztjük.

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!