Novics Judit

Gyógypedagógus – autizmus spektrum pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Tanulmányaimat az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus- képző Intézetében kezdtem értelmileg akadályozottak pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Az alapképzést követően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. 2017 szeptembere óta dolgozom az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, ahol két évig nem beszélő iskoláskorú autizmussal élő gyermekekkel foglalkoztam, jelenleg az intézmény óvodájában dolgozom mint csoportvezető gyógypedagógus. Egyéni és kiscsoportos szociális-kommunikációs fejlesztéseket, illetve autizmus-specifikus foglalkozásokat vezetek, főként óvodás korú gyerekeknek.

Fontosnak tartom a szülőkkel való folyamatos konzultációt, a közös célok meghatározását és az együttműködést.

Gyógypedagógiai munkámat kiegészítve jelenleg DSZIT képzésen tanulok.

Jelentkezzen be hozzánk!