Egri-Berta Zsófi

Logópédus

Tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam. Az alapképzést logopédia/pszichopedagógia szakirányokon végeztem, majd ezt követően az egyetem karának mesterképzésén is részt vettem.

Jelenleg 3-16 éves gyermekek logopédiai terápiájával töltöm a mindennapjaimat.

Főállásban a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat csapatában dolgozom, budaörsi és budakeszi óvodák/iskolák gyermekeinek nyelvi fejlesztését biztosítom. A foglalkozások során törekszem arra, hogy a gyermekeket minél játékosabb formában vezessem be a logopédia világába. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyermekkel és a szülőkkel közösen, egy csapatként dolgozzunk, hiszen ez a kulcsa annak, hogy végül mindannyian a sikerélmény részesei lehessünk.

A FejlesztőHáz csapatába 2018 nyarán kerültem, ahol óvodás- és iskoláskorú gyermekek beszéd- és nyelvi fejlesztését végzem (megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápiája, artikulációs terápia, diszlexia-prevenciós fejlesztés, írott nyelvi zavarok terápiája, beszédészlelés/beszédmegértés fejlesztése, nyelvlökéses nyelés terápiája). Szükség szerint logopédiai felméréseket is végzek.

Jelentkezzen be hozzánk!