Bartyik Kata

Okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus. TSMT terapeuta, Sindelar terapeuta, drámajáték

Gyermekkorom óta elhivatottságot éreztem a fogyatékossággal élő, sérült emberekkel való foglalkozás iránt.

A főiskola elvégzését követően 19 évig gyógypedagógusként dolgoztam egy vidéki gyógypedagógiai módszertani intézményben. Több feladat ellátási területen szereztem tudást, tapasztalatot: alapfokon művészeti tárgyakat, szakiskolai évfolyamokon közismereti tárgyakat tanítottam, osztályfőnöki teendőket láttam el.

A látássérültekkel való foglalkozás fontos részét képezte mindennapjaimnak. Utazótanárként látássérültek látásfejlesztését, Braille-tanítását végeztem a többségi intézményekben (2003-2021), mellette felnőttkorban látássérültté vált személyek fehér botos közlekedést és mindennapos tevékenységének újratanítását segítettem.

2021-ben, a közoktatást elhagyva korai fejlesztéssel kezdtem el foglalkozni, egy vidéki szakszolgálatnál. Elvégeztem több terápiás képzést, és a TSMT lett számomra az igazi kiteljesedés.

A különböző életkorú tanulók oktatása, nevelése gazdag tapasztalatokhoz juttatott az egyes életszakaszok fejlődés-lélektani jellemzőinek, illetve ezek pedagógiai konzekvenciáinak felismerésében, hatékony alkalmazásában. A gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel való munkám során jó kommunikációs készségre tettem szert. Hatékony kommunikációval, konfliktuskezelési technikák alkalmazásával, valamint lehetőség szerint szülőkkel/nevelőszülőkkel való szoros együttműködéssel igyekszem a kölcsönösen bizalmas légkört megteremteni.

Az Újbudai Fejlesztőházban diagnosztikus felmérést (LongiKid módszer) és csoportos TSMT terápiát végzek, pénteki napokon. 

Jelentkezzen be hozzánk!