Logopédiai vizsgálat

A komplex logopédiai vizsgálat a beszélt és írott magyar anyanyelv fejlettségi állapotát méri fel kisgyermekkortól (2 év) az iskoláskorig (14 év). Diagnosztizálja a megkésett beszédfejlődést, az artikuláció- és a beszéd ritmusának zavarait, valamint az alapvető kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához és használatához szükséges készségek zavarát iskoláskorban.

A logopédiai vizsgálatot javasoljuk:

  • 2 évesen még nem beszélő kisgyermekek számára
  • több beszédhangot selypítve ejtő óvodásoknak
  • a nehezen megszólaló „kétnyelvű” családban nevelkedő kicsiknek
  • beszédritmus (dadogás, hadarás) zavaraival küzdő kisgyermekeknek
  • a nyelvlökéses nyelés esetén
  • a környezetét és a hangzó beszédet nehezen megértő és figyelmetlen gyerekeknek
  • az olvasás, írás, vagy számolás nehézségeivel küzdő iskolásoknak
  • a dyslexia, dysgrafia, dyscalculia jelenlétének jelzésére.

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!