GMP-diagnosztika


A GMP-diagnosztika a 3-13 éves gyermekek beszédfeldolgozásának azon részfolyamatait méri fel, amelyek az anyanyelv hangzó és írott formájának elsajátításához szükségesek. Ez magába foglalja a beszédhanghallás, a beszédészlelés és az értelmezés szintjét is.

A 30-45 perces teszt segítségével felderíthetjük a beszédpercepciós elmaradást vagy zavart, részletes képet kapunk arról, hogy a fejlesztésen mely területekre kell helyezni a hangsúlyt.

A diagnosztika első lépéseként a néhány perces GOH-teszt felvételére kerül sor, amely a beszédhallást szűri. (Külön készülék szükséges hozzá.) Természetesen ez nem helyettesíti a részletes audiológiai kivizsgálást, ám a gyenge eredmény hallásprobléma gyanúját vetheti fel.

Érdemes elvégezni a GMP-vizsgálatot, ha a gyermek:

  • Beszéde későn indult meg

  • Szókincse szegényes

  • Sokszor kérdez vissza

  • Figyelmét nem köti le a mesehallgatás

    Helyszínünk

    11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

    Jelentkezzen be hozzánk!