Fejlesztőpedagógiai alapvizsgálat

 

A fejlesztőpedagógiai alapvizsgálat egy készség-képesség vizsgálat. Komplex felmérés a gyermek aktuális kognitív állapotáról, tanulási probléma esetén is. Óvoda középső csoporttól általános iskola 3-4. osztályig mér. Területekre lebontva, amelyeket vizsgál:

 • finommotorika, ceruzafogás, vonalvezetés, forma másolás, színezés
 • testséma
 • nagymozgások
 • térbeli- síkbeli tájékozódás
 • gyermekrajz
 • általános ismeretek (önmagáról, környezetéről, világról)
 • oldaliság
 • szerialitás, diszlexia, diaszkalkúlia
 • számfogalom
 • figyelem
 • emlékezet (vizuális, auditív)
 • szókincs
 • kifejező készség
 • feladattudat, feladattartás
 • motiválhatóság

Az eredményről, benyomásainkról pár mondatban már a vizsgálatot követően tudunk információt adni, részletes elemzést e-mailben kap a szülő. Ezek tudatában kezdődhet el az eredményes fejlesztés.

Helyszínünk

11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

Jelentkezzen be hozzánk!