DSzIT terápia diagnosztikája


A szenzoros integrációs zavarok diagnosztizálásakor, mint a legtöbb vizsgálatnál, a legelső lépés az anamnézis felvétele a szülőkkel. A terhesség és születés történéseinek, a szenzomotoros fejlődés egyéni vonásainak, a csecsemő és kisgyermek viselkedésének feltérképezése, mind-mind nagyon fontos információkkal szolgálnak.

Az anamnesztikus adatok feldolgozása után, egy személyes találkozó keretein belül kerül sor a gyermek felmérésére, a szülő jelenlétében.

A vizsgálat alatt kiemelt hangsúlyt fektetünk a szomatoszenzoros percepció, a vizuális percepció, és a motoros teljesítmény felmérésére. Ezen kívül a reflexintegráció állapota is megfigyelésre kerül, hogy teljes képet kapjuk a gyermek aktuális idegrendszeri érettségéről.

Vizsgálataink során felhasználjuk a Jean Ayres által 1972-ben kidolgozott Southern California Sensory Integration Tests (Dél-kaliforniai szenzoros integrációs tesztek – SCSIT) egyes elemeit, melynek hazai adaptálását az Oktatáskutató Intézetben végezték el.

A diagnosztikus folyamat végén, az összegyűlt adatok elemzésére és értékelésére kerül sor, mely függvényében ajánljuk, az egyéni vagy a kiscsoportos szenzoros integrációs terápia megkezdését.


Érdemes elvégezni a vizsgálatot, ha a gyermek:

 • Gyakran elesik, lever, kiönt dolgokat

 • Figyelmetlen, türelmetlen, egyik tevékenységről a másikra vált rövid időn belül

 • Nem szeret mozogni, inkább csak ücsörög

 • Visszahúzódó, nem keresi a szociális kapcsolatokat

 • Bizonyos anyagok érintésértől húzódozik (homok, sár, darabos vagy pépes ételek)

 • Nem szeret garbót, sálat hordani, zavarják a bizonyos anyagokból készült ruhák

 • Vannak olyan hangok, amelyekre túlérzékenyen reagál (porszívó, centrifuga, szirénák)

 • Bizonyos szagokra, ízekre szokatlanul reagál

 • Az érintés helyét vakarja, dörzsöli

 • Önellátásban elmarad az életkorától

 • Magatartási problémákkal, viselkedésbeli eltérésekkel küzd

  Helyszínünk

  11 teremmel, vidám, színes falakkal és rengeteg fejlesztő eszközzel várjuk szeretettel a vizsgálatokra és tornákra érkező gyermekeket! Gyermekfejlesztő központunk az Újbuda Medical Center-en belül kapott helyet, annak aktív, szerves részeként, nyugodt, zöld, de könnyen megközelíthető környezetben, Újbudán.

  Jelentkezzen be hozzánk!